Chinese \ English \ Vietnam \ Arabic

Đại học Trung Nam nằm ở thành phố Trường Sa, một thành phố có lịch sử và văn hóa nổi tiếng thuộc trung nam Trung Quốc, là một trường đại học mang tính tổng hợp trọng điểm trên toàn quốc trực thuộc Bộ Giáo dục, thực lực tổng hợp của Trường đã được xếp vào số 20 trường đại học mạnh nhất cả nước. Đại học Trung Nam có gần 100 năm lịch sử. Ngay từ đầu thế kỷ trước đã lập môn Tây y sớm nhất trên toàn quốc; đến giữa thế kỷ 20, lại có bộ môn hợp thành giữa Công nghiệp luyện kim màu toàn quốc và ngành xây dựng dân dụng trung nam được phát triển mạnh mẽ. Đầu thế kỷ này, đã hoàn thành hợp nhất các môn như Công nghiệp, Vật lý, Y học, Nhân văn, v.v… Các ngành