中文版  English  日本語  한국어  Việt 
MẤY NÉT CHÍNH KHÔNG SINH CHI PHÍ VÀ VỀ GIAO THÔNG VỀ ĐIỀU KIÊN CÁCH LIÊN HỆ

CHI PHÍ VÀ NHÀ Ở

  1. 1- Phí báo danh : 500NDT (bao gồm phí báo danh và làm các thủ tục)

    2- Mua giáo trình : Thu theo tình hình thực tế

    3- Học phí: Tiến tu sinh dài hạn: 14.000NDT/người/năm , 7.000NDT/người/ nửa năm. Tiến tu sinh ngắn hạn: 2.500NDT/người/tháng, cứ tăng thêm 1 tuần thì thu thêm 500NDT ; đi theo Đoàn sẽ được ưu đãi.

    4- Tiền phòng ở: Phòng đơn : 50NDT/ngày/người (không bao gồm tiền điện, nước, điện thoại). Phòng đôi : 30NDT/ngày/người (không bao gồm tiền điện, nước, điện thoại). Trong phòng ở có Phòng vệ sinh,Bình nước nóng, Đồ dùng trong phòng, Máy Điều hòa,TIVI, Điện thoại, đồ dùng trên giường, INTERNET .

    5- Tiền khám chữa bệnh, tiền ăn uống và tham quan du lịch: tự chi.