中文版  English  日本語  한국어  Việt 
MẤY NÉT CHÍNH KHÔNG SINH CHI PHÍ VÀ VỀ GIAO THÔNG VỀ ĐIỀU KIÊN CÁCH LIÊN HỆ

VỀ GIAO THÔNG

Hãy liên hệ với Phòng Đối ngoại trước khi đến trường, bạn có thể đáp máy bay đến sân bay Phổ Đông -Thượng Hải hoặc sân bay Tiêu Sơn - Hàng Châu, Nhà trường chúng tôi sẽ đón bạn miễn phí.