ẠI HỌC CÔNG NGHỆ VŨ HÁN Học phí Chi phí nhà ở CÁC THỦ TỤC NHẬP HỌC HỒ SƠ HỌC SINH BAO GỒM Địa chỉ liên hệ  
HỒ SƠ HỌC SINH BAO GỒM  
1. Đơn xin học dành cho sinh viên quốc tế đăng ký học tại trường Đại học Công Nghệ Vũ Hán đã điền đầy các đủ thông tin.
2.Bằng cấp cao nhất (bản sao có công chứng nhà nước) Nếu như các thí sinh là các sinh viên đại học hoặc đã đi làm thì nên cung cấp thêm các giấy tờ xác nhận đang là sinh viên hoặc xác nhận đi làm. Toàn bộ hồ sơ của thí sinh mà không phải là Tiếng Trung hoặc Tiếng Anh thì đều phải đính kèm theo bản dịch công chứng bằng tiếng Trung hoặc Tiếng Anh.
3. Kế hoạch học tập hoặc kế hoạch nghiên cứu ít nhất là 200 từ đối với các thí sinh đăng ký học Đại học, ít nhất 400 từ đối với thí sinh nhận học bổng của trường và 500 từ đối với các thí sinh học chương trình Thạc sỹ.
4. Giấy chứng nhận sức khoẻ theo mẫu dành cho sinh viên quốc tế (Do các cơ quan y tế có thẩm quyền cấp cho mục đích học tập tại Trung Quốc trước không quá 6 tháng) điền đầy đủ các thông tin bằng tiếng Anh.
Giấy khám sức khoẻ phải được hoàn thành đầy đủ các mục trong mẫu giấy khám sức khoẻ dành cho sinh viên quốc tế. Giấy khám sức khoẻ mà không điền đầy đủ các thông tin hoặc không có chữ ký của bác sỹ và dấu của bệnh viện hoặc ảnh của học sinh không rõ đều không được chấp nhận. Kết quả kiểm tra sức khoẻ sẽ có giá trị trong 6 tháng. Tất cả các thí sinh được yêu cầu để xem xét và xác định thời gian cấp giấy chứng nhận sức khoẻ.
 
Thầy Li Li, Cô Zhang Ying và cô Song - Phòng đối ngoại Trường Đại học Công Nghệ Vũ Hán Cao Jianshu

Địa chỉ: 205 đường Luoshi , TP.Wuhan, Hubei , P.R.China

Số mã bưu chính: 430070

Điện thoại : +86 15857187587

Thư điện tử : https://cuecc.com

Fax : 86-571-88165698

E-mail :admission@126.com