ẠI HỌC CÔNG NGHỆ VŨ HÁN Học phí Chi phí nhà ở CÁC THỦ TỤC NHẬP HỌC HỒ SƠ HỌC SINH BAO GỒM Địa chỉ liên hệ  
Học phí  

Học phí: (Có thể thay đổi tuỳ theo từng năm học. Kỳ học bắt đầu vào tháng 9 m ỗi năm)

Chương trình đại học (4 năm): (16,000--23,000) RMB/năm

Thạc sỹ(2-3 năm): (21,000--31,000) RMB/năm

Thạc sỹ quản trị kinh doanh (Học bằng tiếng Anh): 34,000 RMB/năm

Tiến sỹ (3năm): 30,000 RMB/năm

Học phí cho sinh viên chuyên ngành tiếng Trung, Văn hóa hoặc Lịch sử (Khai giảng vào tháng 2 và tháng 9 hàng năm):

 15,000 RMB / năm 8,000 RMB / nửa năm

 

 
Thầy Li Li, Cô Zhang Ying và cô Song - Phòng đối ngoại Trường Đại học Công Nghệ Vũ Hán Cao Jianshu

Địa chỉ: 205 đường Luoshi , TP.Wuhan, Hubei , P.R.China

Số mã bưu chính: 430070

Điện thoại : +86 15857187587

Thư điện tử : https://cuecc.com

Fax : 86-571-88165698

E-mail :admission@126.com