Giới thiệu | Chuyên ngành đào tạo | Điều kiện tuyển sinh | PHướng dẫn đăng ký | FChi phí tiêu chuẩn |
Quản lý tư cách học sinh | Liên hệ với chúng tôi | sự biênForm |
 
                                            Điều kiện tuyển sinh

 Đào tạo đại học: có trình độ tương đương với trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông của Trung Quốc, trình độ tiếng Hán (HSK) thi đạt cấp 3 trở lên, hoặc đã học tiếng Hán 1 năm trở lên.

Đào tạo thạc sỹ: có trình độ tương đương với trình độ tốt nghiệp đại học của Trung Quốc, có giấy giới thiệu của 2 vị giáo sư trở lên, trình độ tiếng Hán (HSK) thi đạt cấp 3 trở lên, hoặc đã học tiếng Hán 1 năm trở lên.

Đào tạo tiến sỹ: có trình độ tương đương với trình độ thạc sỹ của Trung Quốc, có giấy giới thiệu của 2 vị giáo sư trở lên, trình độ tiếng Hán (HSK) thi đạt cấp 3 trở lên, hoặc đã theo học tiếng Hán 1 năm trở lên. Một số môn, ngành nếu giáo sư hướng dẫn đồng ý, sẽ không yêu cầu về trình độ tiếng Hán.

Đào tạo tiến tu sinh: có trình độ đại học hoặc trên đại học tới trường đào tạo thêm chuyên ngành đã được đào tạo hoặc các chuyên ngành tương đương.
Đào tạo tiếng Hán: người có ý định học tiếng Hán, không giới hạn học lực, tuổi tác, không giới hạn thời gian xin học.

Ghi chú: Trường có chuyên ngành “Khoa học ứng dụng máy tính” dạy bằng tiếng Anh, không yêu cầu về trình độ tiếng Hán đối với lưu học sinh, nghiên cứu sinh.

                         
Tel:0086-731-88877515, 88836661   Fax:0086-731-88710136
Địa chỉ liên hệ:Văn phòng quản lý lưu học sinh - Ban hợp tác và giao lưu quốc tế
Trường Đại học Trung Nam - thành phố Trường Sa - tỉnh Hồ Nam - Trung Quốc