Giới thiệu | Chuyên ngành đào tạo | Điều kiện tuyển sinh | PHướng dẫn đăng ký | FChi phí tiêu chuẩn |
Quản lý tư cách học sinh | Liên hệ với chúng tôi | sự biênForm |
 
                                                      PHướng dẫn đăng ký


1. Tất cả những người tự giác tuân thủ pháp luật Trung Quốc và quy chế của nhà trường, sức khỏe tốt, có khả năng cung cấp đầy đủ hồ sơ xin học, đều có thể gửi đăng ký đến Văn phòng lưu học sinh của trường hoặc các cơ quan được ủy thác của trường, và nộp những giấy tờ dưới đây:
- “Bản đăng ký xin đến Trung Quốc lưu học tại Đại học Trung Nam” đã điền đầy đủ (lấy từ Văn phòng lưu học sinh hoặc download từ trang web của trường).
- Giấy chứng nhận trình độ và thành tích học tập (có thể sử dụng bản photocopy).
- Bản photocopy hộ chiếu.
- Giấy chứng nhận sức khỏe của bệnh viện công lập.
- Hai giấy giới thiệu (chỉ dành cho nghiên cứu sinh).
- Lệ phí đăng ký 30 USD.

2. Tất cả những trường hợp phù hợp với điều kiện xét tuyển được xét duyệt, trường sẽ gửi giấy thông báo nhập học.

3. Học sinh dựa vào các giấy tờ như giấy thông báo nhập học và tờ khai theo mẫu JW-201, JW-202 để làm các thủ tục liên quan đến thị thực.

4. Thời gian đăng ký xin học: đối với học sinh theo học đào tạo bằng cấp, tháng 4 đến tháng 7 hàng năm; đối với người học tiến tu sinh và ngôn ngữ thì không giới hạn thời gian đăng ký xin học.

Tel:0086-731-88877515, 88836661   Fax:0086-731-88710136
Địa chỉ liên hệ:Văn phòng quản lý lưu học sinh - Ban hợp tác và giao lưu quốc tế
Trường Đại học Trung Nam - thành phố Trường Sa - tỉnh Hồ Nam - Trung Quốc