Chinese | English | Korean | Japanese | French | Vietnamese | Thai
         sự biên
         BẬC HỌC,CHUYÊN NGHÀNH VÀ LOẠI
            HÌNH CHIÊU SINH LƯU HỌC SINH
         CHIÊU SINH
        ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP, SINH HOẠT VÀ NHÀ Ở
         THU PHÍ
         TỐT NGHIỆP
   Trường đại học Tây nam

Trường đại học Tây nam là một trường tổng hợp trọng điểm trực thuộc Bộ Giáo dục Trung quốc được thành lập trên sự hợp nhất của hai trường đại học Sư phạm Tây nam và đại học Nông nghiệp Tây nam vào tháng 7 năm 2005 và nằm trong các trường trọng điểm xây dựng của “công trình quốc gia 211”. Trường hiện có 80000 sinh viên trong đó sinh viên đại học và nghiên cứu sinh hệ tập trung là 50000, ngoài ra hàng năm còn có các sinh viên nước ngoài đến từ hơn 40 quốc gia đến để học đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và tiến tu. Trường nằm ở thành phố trực thuộc trung ương trẻ nhất – Trùng Khánh – trung tâm của chiến lược phát triển miền tây, nơi có đập Tam hiệp Trường giang, có khu điêu khắc cổ Đại Túc và món lẩu cay tê nổi tiếng thế giới, là một nơi lí tưởng cho việc học tập của sinh viên nước ngoài. Ngay từ những năm 50 của thế kỉ 20 trường đã chiêu sinh nước ngoài và là một trong những trường có tư cách tiếp nhận lưu học sinh theo học bổng của chính phủ Trung Quốc. Hiện nay đại học Tây Nam tiến hành chiêu sinh sinh viên nước ngoài trong cac chuyên nghành như ngôn ngữ văn học Hán, giáo dục học, tâm lí học, kinh tế học, kinh doanh thương nghiệp Trung quốc, nghiên cứu dân tộc thiểu số Trung Quốc, khoa học công nghệ sinh học, khoa học thực phẩm, nông học, nghệ thuật, võ thuật Trung Quốc, vv... Để thu hút càng nhiêu sinh viên nước ngoài và động viên cổ vũ các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, chính quyền thành phố Trùng Khánh đã xây dựng “Học bổng của thị trưởng thành phố”, nhà trường cũng xây dựng “Học bổng dành cho lưu học sinh nước ngoài xuất sắc đại học Tây Nam” đồng thời tặng bảo hiểm cho các sinh viên dài hạn.

Đại học Tây nam có đầy đủ các chuyên nghành như triết học, kinh tế học, luật học, giáo dục học, văn học, lịch sử học, khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ, nông học, quản lí học... với tất cả 40 nghành học cấp 1. Trường có 66 điểm đào tạo tiến sĩ, 9 trạm nghiên cứu sau tiến sĩ, 159 điểm đào tạo thạc sĩ và 97 chuyên nghành đại học. Trường nổi tiếng trên phương diện đào tạo giáo viên và giáo dục, nông nghiệp trong đó có ưu thế rõ rệt trong các nghành học như giáo dục học, tâm lí học, nông học, nghiên cứu gen tằm nuôi đạt trình độ hàng đầu thế giới, nghiên cứu về các nghành học như giáo dục học, tâm lí học đạt trình độ hàng đầu trong nước, các nghiên cứu về canh tác, kho gen tằm, giáo dục và tâm lí dân tộc Tây Nam... đạt được nhiều kết quả to lớn.

   
dormitory huiwen building
   
Địa chỉ: Số 160 đường Nội Đại, Phúc Hưng môn, Bắc Kinh, Trung QuốcPhòng phụ trách du học tại Trung Quốc thuộc uỷ ban quản lí quỹ học bổng du học Trung Quốc
Điện thoại: 86-571-88165697 Số bưu điện: 400715 Fax: 86-571-88165698
Email: admissioncn@126.com   Địa chỉ mạng: https://cuecc.com/