Chinese | English | Korean | Japanese | French | Vietnamese | Thai
         sự biên
         BẬC HỌC,CHUYÊN NGHÀNH VÀ LOẠI
            HÌNH CHIÊU SINH LƯU HỌC SINH
         CHIÊU SINH
        ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP, SINH HOẠT VÀ NHÀ Ở
         THU PHÍ
         TỐT NGHIỆP
   TỐT NGHIỆP
1. Bằng tốt nghiệp
  Sinh viên học chuyên nghành hoàn thành thời gian học tập, kết quả học tập đạt yêu cầu và phù hợp với điều lệ cấp bằng tốt nghiệp của nước cộng hoà nhân dân Trung hoa sẽ được cấp bằng tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Với sinh viên có thành tích không đạt chỉ cấp chứng nhận tốt nghiệp
2. Chứng chỉ tốt nghiệp
  Đối với tiến tu sinh và các sinh viên không theo học chương trình cấp bằng tốt nghiệp sau khi hoàn thành kì học có thành tích đạt yêu cầu sẽ cấp chứng chỉ tốt nghiệp.
   
Taking a picture before the Dorm
   
Địa chỉ: Số 160 đường Nội Đại, Phúc Hưng môn, Bắc Kinh, Trung QuốcPhòng phụ trách du học tại Trung Quốc thuộc uỷ ban quản lí quỹ học bổng du học Trung Quốc
Điện thoại: 86-571-88165697 Số bưu điện: 400715 Fax: 86-571-88165698
Email: admissioncn@126.com   Địa chỉ mạng: https://cuecc.com/