Chinese | English | Korean | Japanese | French | Vietnamese | Thai
         sự biên
         BẬC HỌC,CHUYÊN NGHÀNH VÀ LOẠI
            HÌNH CHIÊU SINH LƯU HỌC SINH
         CHIÊU SINH
        ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP, SINH HOẠT VÀ NHÀ Ở
         THU PHÍ
         TỐT NGHIỆP
   THU PHÍ
1. Với sinh viên luu học theo học bổng của chính phủ
Căn cứ vào các loại hình học bổng, chính phủ Trung Quốc sẽ cấp học bổng theo các mức độ khác nhau về học phí, sinh hoạt phí và bảo hiểm y tế, các lệ phí khác sinh viên phải tự lo.
  2. Với sinh viên tự phí
1) Học phí
Sinh viên đại học: KH tự nhiên, kĩ thuật: 17000 NDT; KH xã hội: 15000 NDT; Nghệ thuật: 19000 NDT/ năm
NCS Thạc sĩ: 22000 NDT/ năm   
NCS Tiến sĩ:30000 NDT/ năm
Tiến tu sinh cao cấp: 26000 NDT/ năm
Tiến tu sinh phổ thông: 17000 NDT/ năm   
Tiến tu sinh tiếng Hán:13000 NDT/ năm (1 học kì 7000 NDT/người)
Sinh viên ngắn hạn 1800 NDT/tháng/người 
2) Lệ phí báo danh
Lệ phí báo danh và đăng kí: 400 NDT/ người
(Đơn vị tính là nhân dân tệ)
3) Ăn uống
Sinh viên có thể tự nấu ăn trong nhà bếp của kí túc cũng có thể ăn uống trong nhà ăn của trường và các nhà ăn khác.
4) Phí nhà ở
Sinh viên dài hạn (từ một học kỳ trở lên)
Phòng hai người: Hai người ở chung, mỗi người 40 NDT/ngày.
Phòng một người ở 80 NDT/ngày.
Phòng căn hộ (hai phòng ngủ, một phòng khách): hai người ở chung, mỗi người 60 NDT/ngày, nếu một người ở 120 NDT/ngày.
Sinh viên ngắn hạn (thời gian học chưa đến một kỳ)
Phòng hai người: Hai người ở chung, mỗi người 50 NDT/ngày.
Phòng một người ở 100 NDT/ngày.
Phòng căn hộ (hai phòng ngủ, một phòng khách): hai người ở chung, mỗi người 70 NDT/ngày, nếu một người ở 140 NDT/ngày.
Sinh viên tự phí có thể tự thuê nhà ở, văn phòng quản lí lưu học sinh có thể cung cấp cho sinh viên các thông tin về thuê nhà hoặc sinh viên có thể tự liên hệ nhưng nhất thiết phải báo cáo vói văn phòng quản lí lưu học sinh, giá thuê phòng do sinh viên và chủ nhà quyết định.
5) Phí y tế, giáo trình và thực tập sinh viên tự lo, trong đó phí giáo trình khoảng 500 NDT/ năm.
6) Du lịch
Hàng năm văn phòng quản lí lưu học sinh căn cứ vào tình hình cụ thể tổ chức cho sinh viên đi du lịch, kinh phi sinh viên tự lo.

TỐT NGHIỆP
  1. Bằng tốt nghiệp
Sinh viên học chuyên nghành hoàn thành thời gian học tập, kết quả học tập đạt yêu cầu và phù hợp với điều lệ cấp bằng tốt nghiệp của nước cộng hoà nhân dân Trung hoa sẽ được cấp bằng tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Với sinh viên có thành tích không đạt chỉ cấp chứng nhận tốt nghiệp
  2. Chứng chỉ tốt nghiệp
Đối với tiến tu sinh và các sinh viên không theo học chương trình cấp bằng tốt nghiệp sau khi hoàn thành kì học có thành tích đạt yêu cầu sẽ cấp chứng chỉ tốt nghiệp.

   
Chinese traditional music lessons  
   
Địa chỉ: Số 160 đường Nội Đại, Phúc Hưng môn, Bắc Kinh, Trung Quốc Phòng phụ trách du học tại Trung Quốc thuộc uỷ ban quản lí quỹ học bổng du học Trung Quốc
Điện thoại: 86-571-88165697 Số bưu điện: 400715 Fax: 86-571-88165698
Email: admissioncn@126.com   Địa chỉ mạng: https://cuecc.com/