Chinese | English | Korean | Japanese | French | Vietnamese | Thai
         sự biên
         BẬC HỌC,CHUYÊN NGHÀNH VÀ LOẠI
            HÌNH CHIÊU SINH LƯU HỌC SINH
         CHIÊU SINH
        ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP, SINH HOẠT VÀ NHÀ Ở
         THU PHÍ
         TỐT NGHIỆP
   CHIÊU SINH

 1. Đỉều kiện nhập học
Sinh viên đại học: Bằng tốt nghiệp phổ thông, sức khoẻ bình thường, được sự đồng ý của nhà trường.
NCS thạc sỹ: Bằng tốt nghiệp đại học, hai giấy giới thiệu của hai giáo sư (phó giáo sư) hoặc tương đương, sức khoẻ bình thường, được sự đồng ý của nhà trường.
NCS Tiến sỹ: Bằng tốt nghiệp thạc sỹ, hai giấy giới thiệu của hai giáo sư (phó giáo sư) hoặc tương đương, sức khoẻ bình thường, được sự đồng ý của nhà trường.
Tiến tu sinh phổ thông: Sinh viên đại học năm thứ 2 trở lên, sức khoẻ bình thường.
Tiến tu sinh cao cấp: Bằng tốt nghiệp thạc sỹ hoặc tương đương, sức khoẻ bình thường.
Tiến tu sinh hán ngữ: Sức khoẻ bình thường.
Tiếng Hán ngắn hạn: Bằng tốt nghiệp phổ thông, sức khoẻ bình thường.
  2. Trình tự nhập học

1) Lưu học sinh công phí (học bổng chính phủ Trung Quốc)
Lưu học sinh muốn xin học bổng của chính phủ Trung Quôc có thể liên hệ với phòng giáo dục của lãnh sự quán,đại sứ quán nước Trung Quốc ở nước sở tại, hoặclãnh sự quán ,đại sứ quán nước sở tại ở Trung Quốc để lấy giấy chiêu sinh. Cụ thể có thể liên hệ trực tiếp với trung tâm tư vấn lưu học của quỹ học bổng lưu học sinh Trung Quốc
Địa chỉ: Số 160 đường Nội Đại, Phúc Hưng môn, Bắc Kinh, Trung Quốc
通信地址:中国北京复兴门内大街160号(逸夫会议中心)
Phòng phụ trách du học tại Trung Quốc thuộc uỷ ban quản lí quỹ học bổng du học Trung Quốc
国家留学基金管理委员会来华事务
Số bưu điện: 100031
Điện thoại: 86-10-6641-3253  hoặc 6641-3255
Fax: 86-10-6641-3255
Email: laihua@csc.edu.cn
Địa chỉ mạng: http://www.csc.edu.cn
2) Học sinh tự phí
a. Đối với diện học sinh tự phí có thể liên lạc trực tiếp với “Trung tâm giao lưu và giáo dục Quốc tế” để nhận đơn nhập học và phiếu khám sức khoẻ” hoặc có thể down từ trên mạng theo địa chỉ mạng của nhà trường.
Địa chỉ liên lạc: trung tâm giao lưu và giáo dục Quốc tế trường đại học Tây Nam Bắc Bội Trung Khánh Trung Quốc.
Dấu bưu điện: 400715
Điện thoại: 86-23-6825-2347 Hoặc 86-23-6825-4388
Fax: 86-23-6886-3805
Email: admissioncn@126.com  Hoặc 
Địa chỉ mạng: https://cuecc.com/
b. Nộp cho trung tâm giao lưu và giáo dục Quốc tế bao gồm: Đơn xin nhập học, Bảng điểm, Bằng tốt nghiệp, Giấy khám sức khoẻ (bệnh viện nhà nước,). Nếu đạt yêu cầu học sinh sẽ được phát “Thông báo nhập học” và “Đơn xin thị thực đi du học nước ngoài”. Nộp tất cả những giấy tờ trên và giấy khám sức khoẻ (bản gốc) đến lãnh sự quán, đại sứ quán Trung Quốc ở nước sở tại để đóng visa.
Chú ý: Học sinh học thời gian dưới nửa năm đóng visa F, trên nửa năm đóng visa X. 3) Nhập học
Thời gian nhập học của sinh viên tiến tu, sinh viên học tiếng Hán và sinh viên học ngắn hạn là bất kì; đối với sinh viên học chuyên nghành thời gian khai giảng hàng năm vào khoảng 10 tháng9. Sinh viên phải mang đầy đủ các thủ tục “Thông báo nhập học” và “Đơn xin cấp viza đến Trung quốc lưu học cho người nước ngoài” đến trường báo danh đúng thời gian qui định, nhà trường sẽ huỷ bỏ tư cách nhập học đối với những sinh viên đến chậm quá 10 ngày mà không làm các thủ tục hoãn thời gian nhập học.

Địa chỉ: Số 160 đường Nội Đại, Phúc Hưng môn, Bắc Kinh, Trung QuốcPhòng phụ trách du học tại Trung Quốc thuộc uỷ ban quản lí quỹ học bổng du học Trung Quốc
Điện thoại: 86-571-88165697 Số bưu điện: 400715 Fax: 86-571-88165698
Email: admissioncn@126.com   Địa chỉ mạng: https://cuecc.com/