Chinese | English | Korean | Japanese | French | Vietnamese | Thai
         sự biên
         BẬC HỌC,CHUYÊN NGHÀNH VÀ LOẠI
            HÌNH CHIÊU SINH LƯU HỌC SINH
         CHIÊU SINH
        ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP, SINH HOẠT VÀ NHÀ Ở
         THU PHÍ
         TỐT NGHIỆP

   BẬC HỌC,CHUYÊN NGHÀNH VÀ LOẠI HÌNH CHIÊU SINH LƯU HỌC SINH:

 1. Đối tượng chiêu sinh
Trường tiếp nhận sinh viên công phí và sinh viên tự phí theo học: chương trình cử nhân,chương trình thạc sĩ,chương trình tiến sĩ,tiến tu sinh phổ thông,tiến tu sinh cao cấp,sinh viên học tiếng Hán,tiến tu sinh ngắn hạn học võ thuật,du lịch và văn hoá Trung Quốc.
  2. Chuyên nghành chiêu sinh
Sinh viên học chương trình cử nhân: thời gian học 4 năm

STT

HỌC VIỆN

CHUYÊN NGHÀNH CHIÊU SINH

1

Học viện quản lí hành chính

Triết học

Quản lí hành chính

Quản lí sự nghiệp công cộng

2

Học viện quản lí kinh tế

Kinh tế học

Mậu dịch và kinh tế quốc tế

Tiền tệ

Quản lí công thương

Quản lí lao động

Quản lí du lịch

Kế toán

Ma két tinh

Quản lí kinh tế nông lâm

3

Học viện văn hoá và phát triển xã hội

Công tác xã hội

Bảo hiểm xã hội và lao động

4

Học viện giáo dục học

Giáo dục học

Giáo dục mầm non

Giáo dục đặc biệt

Giáo dục nhân văn

Giáo dục tiểu học

Quản lí giáo dục

5

Học viện tâm lí học

Tâm lí học

Tâm lí học ứng dụng

6

Học viện thể thao

Giáo dục thể dục

Huấn luyện thể thao

7

Học viện văn học

Ngôn ngữ văn học Hán

Hán ngữ đối ngoại

Văn học điện ảnh sân khấu

8

Học viện ngoại ngữ

Tiếng Anh

Tiếng Nga

Tiếng Nhật

9

Học viện âm nhạc

Âm nhạc

Biểu diễn âm nhạc

Vũ đạo

10

Học viện mỹ thuật

Hội hoạ

Điêu khắc

Mĩ thuật học

Thiết kế nghệ thuật

11

Học viện lịch sử văn hoá
Học viện dân tộc học

Lịch sử học

Dân tộc học

12

Học viện Toán và thống kê

Số học và giáo dục ứng dụng

13

Học viện khoa học và kĩ thuật sinh học
Học viện công trình thông tin điện tử

Vật lí học

Giáo dục khoa học

Công trình tin tức điện tử

Công trình thông tin

14

Học viện hoá học

Hoá học

Hoá học ứng dụng

Hoá học tài liệu

15

Học viện khoa học công nghệ sinh học
Học viện tằm học và kĩ thật sinh vật

Khoa học sinh vật

Kĩ thuật sinh vật (ứng dụng)

Công trình sinh vật

Tằm học

16

Học viện khoa học địa lí

Khoa học địa lí

Quản lí qui hoạch môi trường

Hệ thống thông tin địa lí

17

Học viện khoa học nguyên liệu và công trình

Vật lí tài liệu

18

Học viện tài nguyên và môi trường

Công trình thuỷ văn và tài nguyên nước

Công trình môi trường

Lâm học

Duy trì đất và nước và phòng chống hoang hoá sa mạc hoá

Tài nguyên nông gnhiệp và môi trường

Quản lí đất đai

19

Học viện máy tính và khoa học thông tin
Học viện phần mềm

Tự động hoá (điều khiển)

Khoa học và kĩ thuật máy tính

Công trình phần mềm

Quản lí thông tin và hệ thống thông tin

Giáo dục kĩ thuật học

Công trình mạng

Thương vụ điện tử

20

Học viện kĩ thuật công trình

Tự động hoá (công trình)

Khoa học và kĩ thuật điện tử

Công trình đất và nước

Sáng chế thiết kế máy móc và tự động

Cơ giới hoá nông nghiệp và tự động hoá

Công trình xe cộ

Môi trường kiến thiết nông nghiệp và năng lượng

21

Học viện dệt may trang phục

Công trình dệt may

Thiết kế trang phục và công trình

22

Học viện khoa học thực phẩm

Khoa học thực phẩm và công trình

Công trình đóng gói

Chất lượng thực phẩm và an toàn

Trà học

23

Học viện nghệ thuật vườn cảnh

Nghệ thuật vườn cảnh

Lâm viên

Qui hoạch đô thị

24

Học viện nông học và khoa học sinh vật

Nông học

Kĩ thuật sinh học

Phát triển khu vực nông thôn

25

Học viện bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

Công trình sản xuất thuốc nông dược

26

Học viện kĩ thuật động vật

Khoa học thực vật

Khoa học động vật

Y học động vật

Nuôi trồng thuỷ sản

27

Học viện Luật

Luật học

28

Học viện tin tức và thông tin đại chúng

Tin tức

Phát thanh và dẫn chương trình

Biên đạo truyền hình truyền thanh

29

Học viện dược
Học viện dược trung y

Dược học

Công trình sản xuất thuốc sinh vật

Hoá công nghiệp và chế tạo thuốc

   
Chinese Gongfu Chinese calligraphy Lesson
   
Địa chỉ: Số 160 đường Nội Đại, Phúc Hưng môn, Bắc Kinh, Trung QuốcPhòng phụ trách du học tại Trung Quốc thuộc uỷ ban quản lí quỹ học bổng du học Trung Quốc
Điện thoại: 86-571-88165697 Số bưu điện: 400715 Fax: 86-571-88165698
Email: admissioncn@126.com   Địa chỉ mạng: https://cuecc.com/